K 6. 6. 2019 skončila podpora produktu ReadSoft Invoices 5-8. Spolu s oznámením konce podpory vydala společnost Kofax i aktualizovaný kalendář s termíny podpory novějších verzí. Přehled životního cyklu jednotlivých verzí ReadSoft INVOICES ukazuje následující tabulka:

Na základě těchto lhůt je třeba zvážit včasný přechod na nejnovější verzi produktu. IXTENT je na základě zkušeností a znalostí současných řešení připraven poskytnout podporu stávajícím i novým zákazníkům.

Kompletní přehled verzí produktů ReadSoft