80 % podnikové komunikace je stále tvořeno nestrukturovanými dokumenty, které mnohdy obsahují citlivá data, například e-maily. Jejich příjemci musí obsah ručně třídit a teprve poté zahájit obchodní proces. To organizacím znemožňuje plné využití výhod řešení SAP® a může vést ke zpoždění v klíčových obchodních procesech a tím i ke ztrátě příjmů.

Produkt OpenText ™ Information Extraction Service for SAP® Solutions (dále jen IES) plně automatizuje digitalizaci došlých dokumentů souvisejících se SAP. Využívá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) pro jejich extrahování a zatřídění, čímž minimalizuje práci člověka, který se může věnovat jiným úkolům.

Rozdíl oproti dřívějším OCR produktům společnosti OpenText je hlavně v zapojení strojového učení. Zároveň tak jde o snahu sjednotit všechny OCR produkty do jednoho (transformace původního BCC/ICC/OCC na IES). Řešení založené na této technologii umí automatizovaně zpracovat HR dokumenty, faktury, dodací listy, smlouvy, objednávky a další typy dokumentů.

Zefektivněte svoje podnikání využitím strojového učení, jsme Vám k dispozici na sales@ixtent.com.

Podívejte se na video k produktu