1. května ovládla pražský Cubex událost roku na poli digitální transformace, konference SAP NOW. Moderování celého setkání se ujal zkušený a oblíbený moderátor Libor Bouček.

Letošní akce byla koncipována jako jednodenní, hlavní sekce probíhala dopoledne, kdy hosty přivítala generální ředitelka SAP pro Českou republiku, Hana Součková. Následovaly hlavní přednášky, zajímavé propojení moderních informačních technologií s podnikáním představili: generální ředitel společnosti Linet, člen představenstva Letiště Praha a personální ředitel Karlovarských minerálních vod. Jako poslední se v prvním bloku prezentovali vítězové soutěže InnovMatch, zástupci firmy Apollogic. Jejich projekt umožňuje chirurgům zobrazit lékařské záběry z CT a MR jako 3D hologram včetně všech důležitých údajů o pacientovi. Technické řešení spočívá v propojení smíšené reality se SAP Cloud Platform a databází SAP HANA.

Dalším bodem programu bylo spojení businessu a společenské odpovědnosti, své projekty představily neziskové organizace Czechitas a Autism at Work. Dopolední blok programu završil slavnostní ceromoniál udílení cen SAP.

Odpoledne se návštěvníci konference rozdělili podle zájmů na tematické přednášky, které si prokládali návštěvami stánků vystavovatelů, kteří zde jako partneři konference nabízeli své služby spojené s produkty SAP. Jedním z tradičních partnerů konference byla společnost IXTENT, která na stánku prezentovala nástroje pro management nestrukturovaného obsahu (dokumentové agendy OpenText) – oblast, kde SAP ztrácí sílu a je třeba jej vhodně doplnit.

Po celý den měli návštěvníci IT konference možnost seznámit se s různými názornými ukázkami použití technologií SAP – například systém automatizovaného řízení skladu, portál podnikového managementu či digitalizaci analogových přístrojů.

Podvečer pokračoval networkingem, bohatým rautem, předáním cen za účastnickou soutěž na stáncích. Úspěšný event neformálně zakončil koncert oblíbené skupiny Queenie.

Na viděnou na příštím SAP NOW 2020!