O ČDT:

ČD – Telematika a.s. je poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb, rovněž dodává služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Provozuje druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat či kybernetickou bezpečnost. Dalším segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast internetu věcí, kde realizuje například řešení chytrého parkování.

Historie spolupráce:

Společnost ČD Telematika je dodavatelem IT služeb pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, aktuálně pracuje na rozsáhlém Projektu integrovaných a provozně podpůrných dat. Ke spolupráci na tomto projektu přizvala ČDT i specialistu na správu firemních dokumentů a řízení podnikových procesů – společnost IXTENT. Kooperace na projektu probíhá v rámci více dílčích agend – například na projektu kontrol, pozice test manažera, smluvních agend či soudních sporů.

Aktuální projekt:

Projekt IPPD (Integrovaná provozní a podpůrná data) pro MPSV je součástí velkého programu na reimplementaci správních agend dříve vyvinutých a aktuálně provozovaných společností OK system. Zahrnuje softwarové řešení na zakázku, kde byla pod ČDT jakožto hlavním dodavatelem zapojena již celá řada subdodavatelů. Mezi ně se v březnu 2017 zařadil i IXTENT, který se v tehdy již rozběhnutém projektu dočasně podílel na agendách Smlouvy a Soudní spory, postupně kompletně převzal agendu Kontroly a měl v kompetenci řízení testování přes všechny dodavatelské firmy.

IS Kontroly slouží k plánování kontrolní činnosti Úřadu práce a je integrován na systémy IS Zaměstnanost a Ekonomický informační systém.

Velmi si vážím spolupráce s firmou, jako je IXTENT, která se dokázala velmi rychle, aktivně a platně zařadit do tak komplexního projektu jako je projekt Integrovaná provozní a podpůrná data. Kolegové z IXTENT dokázali převzít celkovou odpovědnost za samostatné agendy, které dokázali zdárně v požadovaných termínech dokončit.

Miroslav Řezníček, předseda představenstva ČD – Telematika a.s.