Ve společnosti pracuje od roku 2007 a má výrazný podíl na úspěšném překonání následků finanční krize. “Romanovo jmenování je logickým vyústěním postupného přebírání odpovědnosti za fungování našeho obchodního oddělení”, řekl Vít Svoboda, výkonný ředitel IXTENT.

Roman je ženatý, má jedno dítě a ve volném čase se rád věnuje sportu a cestování.