O společnosti

Bohemia Energy je největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Energie dodává jak domácnostem, tak malým a středním firmám. Bohemia Energy je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, kterou dále tvoří společnosti Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a největší alternativní dodavatel energií na Slovensku Slovakia Energy. Do skupiny dále patří finanční společnosti Bohemia Energy Finance a BEplan. V současnosti celá skupina dodává elektřinu a plyn více než 1,2 milionům zákazníků.

Počáteční situace

Zákazník využívá informační systém pro správu dokumentů (DMS) OpenText Content Suite, který mu v roce 2016 instalovala společnost IXTENT. Implementované DMS řešení slouží jako společné úložiště pro interní i zákaznické dokumenty všech společností ze skupiny Bohemia Energy, včetně pokročilých možností kategorizace, vyhledávání a správy dokumentů. S odstupem času vznikla potřeba upgradu systému na verzi 16.2 z důvodu využití nejnovější podporované verze a nových možností, která tato verze přináší.

Řešení IXTENT

Společnost IXTENT provedla u zákazníka úspěšný upgrade Content Serveru a Archive Serveru na nejnovější verzi 16.2, také zprovoznila rozšířenou verzi webových služeb. Instalace poslední verze Content Suite 16.2 umožnila využití nových funkcí systému a zejména moderního uživatelského rozhraní Smart View. Systém je možné efektivněji využívat s MS Office a nabízí možnosti úprav obrazovek podle specifických požadavků. Nová verze také skýtá možnost přístupu do systému přes mobilní zařízení.

Jan Šantora, team-leader Datového a informačního oddělení v Bohemia Energy, k provedenému upgradu poznamenal: „Upgrade DMS řešení nám přinesl řadu nových a vylepšených funkcí v rámci OpenText aplikací i úprav dodaných společností IXTENT. Grafické rozhraní Smart View je pro práci kolegů atraktivnější a příjemnější. Přestože byla implementace v našem prostředí poměrně organizačně a časově náročná, rád bych vyzdvihl nasazení ze strany IXTENT a dodržení časového harmonogramu i odhadnutého rozpočtu.“