Rozhovor s Martinem Vogelem, Senior Principal Solution Consultantem v OpenTextu

Jak dlouho pracujete v OpenTextu?

Od roku 2010, kdy se stala společnost StreamServe akvizičně součástí Open Textu.

Co všechno máte v rámci své pozice na starosti?

Podporu prodeje všech produktů OpenTextu v rychle se rozvíjejícím trhu regionu střední a východní Evropy (i v České a Slovenské republice), ale také Izraeli, Turecku a Africe.

Na čem spolupracujete s IXTENTem?

Nejvíce se naše spolupráce soustřední na pole ECM (Enterprise Content Management), jsme s kolegy z IXTENTu v pravidelném kontaktu a diskutujeme o klientech a jejich řešeních. Na druhou stranu musím říci, že IXTENT je zkušený a samostatný partner, není třeba velké podpory z mé strany.

Spolupracujeme i v rámci přednáškové činnosti, účastním se nejrůznějších konferencí či seminářů, kde přibližuji posluchačům nejnovější trendy z oblasti digitalizace. 10. a 16. října budu mít v rámci partnerství s IXTENTem přednášku o produktu Magellan na Společenském setkání na Kanadské ambasádě, toto propojení je ideální, jelikož OpenText je kanadská firma.

Můžete našim čtenářům přiblížit převratnost produktu OpenText Magellan?

Uživatelé měli již dříve k dispozici různá databázová data, chtěli je vizualizovat a analyzovat, postupem času se ale ohromným způsobem zvětšila šíře zdrojů, Magellan je umí všechny zpracovat a zobrazit, jak strukturovaná data (databázová), tak i nestrukturovaná (obrázky, videa, webové stránky, e-maily), umí číst mnoho formátů, zvládá mnoho destinací uložení – takzvané datové jezero.

Magellan vezme všechna strukturovaná i nestrukturovaná data a analyzuje je technikou strojového učení, umí číst také z vnějšku, je možné jej napojit na Twitter, Facebook, news… Například v Americe Magellan analyzoval média v předvolebním období, převahu v médiích měla Hillary Clintonová, přesto vyhrál Donald Trump.
Skrze Magellan se dají predikovat třeba i epidemie nebo vývoj civilizačních chorob. Na internetu jsou dokonce zdarma k vyzkoušení některé moduly Magellanu – například pro srovnání jednotlivých typů mobilních telefonů. Magellan má schopnost číst data rychleji než člověk, je vybaven vícejazykovým nástrojem (například angličtinou, španělštinou, francouzštinou, a částečně i češtinou).

Algoritmy, s nimiž Magellan pracuje, jsou známé již dlouho, ale výkonnost, kterou nyní systém skýtá, je ohromující, Magellan čte jednu stránku za čtvrt vteřiny, pracuje nepřetržitě a na rozdíl od člověka bezchybně. Dokáže rovněž vizualizovat. Může za nás dokonce udělat rozhodnutí, pokud o to stojíme, využívá také IoT (Internet of Things – internet věcí).

V jaké fázi je jeho vývoj?

Magellan je již na trhu, byl představen vloni na OpenText Enterprise World.

V čem může firmám pomoci?

Firmy, co se orientují na koncového zákazníka, mohou skrze Magellan sledovat takzvaný sentiment – reakci publika na marketingové kampaně, dle výsledků analýzy mohou své kampaně zefektivnit či optimalizovat související vnitrofiremní procesy.

Magellan dokáže předpovídat spoustu událostí napříč odvětvími – například blížící se servisní zásahy technických zařízení, pravděpodobnost vracení reklamací, predikci vývoje trhu. Dá se díky němu do určité míry předcházet nehodám, může například predikovat poruchy v tomografové místnosti čidly a dostupnými daty. Dokáže predikovat třeba i postavení zemí G7 k politickým otázkám. Jeho využití bych viděl i v institucích, které pracují s množstvím přepisů, systém totiž rozpozná překryvy.

Výhodou systému je dále i to, že platformu si firma sice musí koupit, ale vzniklé algoritmy jsou již výhradním majetkem kupujícího. Magellan skýtá rovněž možnost různých předkonfigurací (například pro Twitter), může fungovat stejně dobře jak v cloudu, tak lokálně.

Budete schopni pomoci uživatelům i z hlediska nastavení analytiky? Nebo si ji musí firmy vytvořit sami, či spíše využít jiné specializované firmy?

Divize OpenText Professional services umí pomoci i s nastavením, ale pro dosažení maximálního využití platformy radím využití expertních znalostí profesionála k tomuto určeného. Je nutné efektivně aplikovat nástroj na konkrétní firemní potřeby, co se analýz týká, naučit jej fungovat pro dané prostředí.

Využívá se již Magellan někde aktivně?

Platforma je plně dostupná. Magellan se již v praxi využívá například pro detekci civilizačních chorob jednotlivce na základě analýzy prostředí, ve kterém člověk žije, a jeho rodinné anamnézy.

Jsou nějaké další produkty OpenText, které využívají umělou inteligenci?

Magellan je první, je částečně implementován i do jiných řešení pro zákazníka, aniž by si toho byl někdy vědom, stejně jako IoT, vlivem pokroku doby je umělá inteligence postupně více a více zakomponovávána do digitalizace firemních procesů.

Co považujete za nejpovedenější či nejprodávanější produkt OpenTextu?

Povedených je hodně, za špičku považuji Content Server, který je nejprodávanější i ze strany IXTENT, ve spojení s Magellanem přináší Content Server ideální řešení podnikových procesů.

Jak je to u vás s kovářovou kobylou? Chodí bosa nebo OpenText aktivně používá všechny své produkty?

Klíčové produkty sami aktivně používáme, ale určitě ne kompletní portfólio.

Jaké je Vaše osobní profesní přání do budoucna?

Přál bych nám (OpenTextu a IXTENTU) prvního společného českého zákazníka Magellanu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Data lake = Způsob ukládání dat v rámci systému nebo úložiště, v jejich přirozeném formátu, které usnadňuje spojení dat v různých schématech a strukturních normách. Myšlenkou data lake je mít jedinou zásobu všech dat v podniku, a to od dat surových až po transformovaná, která se používá pro různé úkoly, včetně podávání zpráv, vizualizaci, analýzy aj. Data lake obsahuje strukturovaná data z relačních databází (řádky a sloupce), pololostrukturovaná data (CSV, logy, XML, JSON), nestrukturovaná data (e-maily, dokumenty, soubory PDF), a dokonce binární data (obrázky, audio, video), čímž vytváří centralizované úložiště dat vstřícné všem formám dat.

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.