O společnosti

NAFTA je moderní společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti budování podzemních zásobníků zemního plynu na Slovensku, je zároveň lídrem v průzkumu ložisek uhlovodíku.

O společném projektu

Nafta a.s. využívá od roku 2014 řešení elektronické likvidace faktur. Jde o SharePoint aplikaci, kde workflow je definováno v nástroji NINTEX Workflow určeném k tvorbě a schvalování elektronických dokladů. Technologické řešení implementovala společnost IXTENT. Nedávno dokončený upgrade přinesl softwarovou aktualizaci řešení na SharePoint Server 2016 Enterprise a Nintex Workflow 2016 (z předchozích verzí 2010). Součástí této realizace byla migrace existujících dat na nový server.

Přínos automatizovaného řešení

Došlé faktury se naskenují a uloží do systému Microsoft SharePoint. Dále již obíhají pouze elektronicky, díky tomu je vždy jasné, kde a v jaké fázi zpracování se faktura nachází. Podle typu faktury a předem definovaných podmínek systém automaticky řídí schvalovací proces. Určuje schvalovatele, zasílá mu upomínky, hlídá termíny. Poté, co jsou schváleny a zadány všechny údaje pro rozúčtování, je proces ukončen zaúčtováním faktury v podnikovém systému SAP.

Co je Workflow?

Workflow je pracovní postup, který definuje a řídí průběh firemních procesů.

Co je SharePoint?

Aplikační platforma společnosti Microsoft pro správu obsahu, sdílení informací a tvorbu aplikací.

Co je NINTEX?

SW nástroj pro snadnější definici workflow v systému SharePoint.