Víte, jak probíhají přípravy na Innovation tour?

Zeptali jsme se za Vás Danici Schmitz, Field Marketing Managera pro Německo a střední Evropu, jak probíhají přípravy na mnichovskou Innovation Tour... 

Jak se připravuje akce velikosti Innovation Tour? Co je největší výzvou?
Příprava začíná vytipováním místa, které může pojmout tak velký počet účastníků a má dostatek místa nejen v hledišti, ale i v jednotlivých částech, kde se odehrává doprovodný program konference. Letošní místo - Infinity Hotel & Conference Resort Mnichov - je jednou z mála lokalit v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), které splňuje naše požadavky. Největší výzvou samozřejmě je, aby program přinesl témata, která budou pro naše publikum zajímavá. V neposlední řadě spočívá práce mého týmu i v tom, že musí být zorganizována spolupráce s našimi vysoce ceněnými sponzorskými partnery, jako je IXTENT.

Jak velký je německý tým, který se na přípravách podílí?
Tým se skládá z 10 členů pro oblast marketingu, kteří jsou podporováni jinými odděleními, například v záležitosti hledání řečníků z řad zákazníků, sestavování agendy a v den konání konference pro zajištění dílčích jednání.

Jak dlouho trvá příprava Innovation Tour, jak dlouho dopředu se plánuje?
Přípravy začaly šest měsíců před akcí.

Spolupracujete s ostatními (9) zeměmi, kde se tato událost letos koná?
Je velmi důležité, abychom každou z konferencí přizpůsobili místnímu publiku dané země, ale samozřejmě existují určité styčné body - týkající se klíčových zpráv a podoby kampaní - které jsou dány korporátně.

Je letošní konference v něčem jiná než ta loňská (kromě témat)?
Akce se každým rokem zvětšuje (a zlepšuje :)). Témata roku 2017 byla Big Data, Cloud a  digitální transformace. V letošním roce budou hlavními tématy AI (umělá inteligence), IoT (internet věcí) a aktuální společná témata jako je GDPR (nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

Co ovlivňuje výběr témat? Jen trendy?
Agenda je ovlivněna současnými trendy, které se týkají správy podnikového obsahu, řízení podnikových informací a digitální transformace, dále produktových novinek OpenTextu a samozřejmě externích faktorů jako například nových předpisů ochrany osobních údajů. Naším cílem je, abychom své publikum připravili na digitální svět zítřka.

Máte nějaké úkoly na místě?
Mým hlavním úkolem pro letošní rok je podpora našich sponzorských partnerů, takže budu na místě během celé akce. Budu pomáhat při registraci a při různých organizačních ad hoc úkolech.

Je něco, co chcete vzkázat zákazníkům Ixtent/OpenText jakožto účastníkům Innovation Tour z České republiky/Slovenska?
Těšíme se na setkání s Vámi v Mnichově, jsme si jistí, že si z konference odnesete skvělý zážitek plný inovací a informací. Seznamte se s digitální budoucností zítřka spolu s námi!

Děkujeme za rozhovor.