Zpracováváte denně velké množství klientské dokumentace?

Chtěli byste mít veškeré smlouvy, žádosti, korespondenci či pojistné události pod plnou kontrolou, snadno dohledatelné a bezpečně přístupné odkudkoliv?

S čím vám pomůžeme?

 • S implementací komplexního nástroje pro efektivní vedení klientských agend.
 • S digitalizací a automatizovaným vytěžováním žádostí, formulářů, dokladů.
 • S efektivnější správou zákaznických smluv (Contract Management).
 • Se snadnějším procesem zakládání účtů (Account opening).
 • Se zakládáním virtuálních obchodních či servisních poboček (cobrowsing, chat…).
 • S klientskými portály.
 • S automatizovanou personifikovanou komunikací s klienty/partnery.
 • S bankovní dokumentací pod plnou kontrolou.
 • S důvěryhodným archivem (umožňujícím zákaznický přístup).
 • S možností pracovat kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie

Elektronický archiv zákaznických složek pro Modrou pyramidu

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s je naším významným a dlouholetým zákazníkem společnosti IXTENT. Za téměř desetileté období spolupráce zde byla realizována celá řada projektů vedoucích k efektivnější práci s dokumenty a informacemi v nich obsaženými. Jedním z posledních významných projektů bylo vytvoření zabezpečeného elektronického archivu pro archivaci dokumentů s biometrickými podpisy klientů.

Zabezpečený elektronický archiv dokumentů s biometrickým podpisem

V roce 2014 oslovila MPSS společnost IXTENT s žádostí o rozšíření stávajícího elektronického archivu, o tzv. biometrický archiv, v němž budou archivovány dokumenty opatřené biometrickým podpisem klienta. Pro vytvoření biometrického archivu byla použita technologie OpenText, která disponuje všemi požadovanými funkcionalitami pro zabezpečení a dlouhodobou důvěryhodnost z pohledu legislativy.

V projektu bylo zapotřebí vyřešit řadu bezpečnostních otázek zajišťujících ochranu dokumentů a informací v nich obsažených. Pro archivaci dokumentů s osobními údaji klienta a biometrickými údaji jeho podpisu byl vytvořen zabezpečený elektronický archiv s vyloučením možnosti neautorizovaného přístupu k dokumentům, včetně zajištění logování každého přístupu. Dokumenty jsou v biometrickém archivu šifrovány a přístup k nim je zajištěn pouze na základě bezpečnostního certifikátu s omezenou časovou platností, který je generován při každém přístupu pro konkrétního pracovníka.

Využití již existující technologie elektronického archivu OpenText umožnilo maximální utilizaci dříve provedených investic, zachování čisté architektury systémů a v konečném důsledku tak i nižší náklady na provoz. Modrá pyramida je i díky způsobu práce s elektronickými dokumenty moderní digitální společností, které se daří uspět i v dnešním těžkém konkurenčním prostředí.

Rozvojem elektronického archivu získala Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. komplexní řešení pro bezpečnou archivaci dokumentů v souladu s interními a legislativními požadavky a přiblížila se k cíli odbourat veškerou papírovou dokumentaci a v neposlední řadě pak zlepšit služby poskytované svým klientům.

Jak to probíhá v praxi?

Dlouhodobě pomáháme řadě finančních společností a pojišťoven v rámci jejich digitální transformace k zefektivnění klíčových procesů při splnění vysokých nároků na bezpečnost, integrovatelnost, škálovatelnost a soulad s legislativou danou přísně regulovaným trhem.

Klientům z finančního sektoru jsme schopni pomoci s:

 • dokumentově orientovanými řešeními (vytěžování informací z dokumentů, systém správy dokumentů, pracovní tok/workflow, inteligentní digitální formuláře
 • se systémovou integrací
 • automatizací řady procesů s využitím pokročilých Business Process Management nástrojů
 • zavedením virtuálních poboček.

Komu již pomáháme:

Exafin, E.ON, Prvá stavebná sporiteľňa, Nationale‑Nederlanden, Respect, Kooperativa, Allianz, Českomoravská stavební spořitelna, Aegon a mnohým dalším…

Ještě váháte?

Kontaktujte nás pro více informací, modelovou nabídku či reference z Vašeho oboru! Získejte tak svoji konkurenční výhodu.