Je ráno. Dělník přichází k výrobní lince, kde mu na monitoru PC svítí jeho zadání pro aktuální den… Je to sen?
Ne, je to digitalizace výroby IXTENTem!

Zažijte 4. průmyslovou revoluci, digitalizujte celý proces výroby, využívejte mobilní aplikace pro sběr dat z výroby, skenujte data z provozu přes telefon, distribuujte technické informace napříč firmou, posílejte podklady v reálném čase až k výrobní lince!

Pomůžeme Vám…

  • Digitalizovat celý proces výroby
  • Distribuovat technické podklady až k výrobní lince (přes QR kód materiálu)
  • Řídit úkony v čase (přes mobilní aplikace/skenování)
  • Spravovat technickou, výrobní, servisní a logistickou dokumentaci
  • Nastavavit management jakosti, služeb a produktů
  • Automaticky vytěžovat obsah dodavatelských faktur, dodacích listů, objednávek,…
  • Implementovat bezpapírovou personalistiku
  • Zavést Claim Management (proces řízení pohledávek)

Naše přidaná hodnota…
V souladu s blížícím se nástupem 4. průmyslové revoluce pomáháme výrobním společnostem k výraznému a vyčíslitelnému snížení provozních nákladů zrychlením a zkvalitněním procesů spojených s dokumenty. Dosahujeme toho aplikací řady nástrojů pro tzv. Bezpapírovou kancelář – tj. implementací pokročilých software nástrojů od předních výrobců. V řadě případů mají tyto agendy velice úzkou vazbu na ERP systém, SAP nebo jiný výrobně ekonomický systém, se kterými jsou naše řešení nativně integrována.

Případová studie

Mobilní aplikace pro sběr dat z výroby a efektivní zpracování dokumentů ve výrobním podniku EvoBus Česká republika

Společnost EvoBus ČR, stejně jako většina výrobních firem, generuje velké množství dokumentace vztahující se jednak k výrobním procesům, ale také k obchodní a administrativní činnosti společnosti. S množstvím dokumentace rostou i čas a náklady spojené s její správou a evidencí. Řešení společnosti IXTENT umožnilo společnosti EvoBus ČR snadno a efektivně spravovat nejrůznější druhy dokumentů a informací v nich obsažených v elektronické podobě a díky mobilní aplikaci efektivně dokumentovat průběh výrobního procesu.

Mobilní aplikace pro sběr dat z výroby
V roce 2014 byla zahájena společná diskuze nad novým trendem mobilních aplikací a jejich využitím ve výrobním procesu. Cílem bylo nahradit některé papírové dokumenty, na něž se zaznamenávají data z výroby, mobilní aplikací, která by umožnovala řádné zdokumentování výrobního procesu dle současných požadavků EvoBus ČR.

Obrázek 1: Záznam hodnot z výrobního procesu prostřednictvím mobilní aplikace

Mobilní aplikace navržená společností IXTENT umožňuje, aby pracovníci ve výrobě zaznamenávali prostřednictvím tabletu naměřené údaje do elektronických formulářů. Aplikace je upozorní na nad/pod limitní hodnoty a může iniciovat nápravnou akci, například odeslat úkol jiným výrobním pracovníkům, aby došlo k přidání určité látky, díky které se parametry měření dostanou do normy.

Po dokončení měření aplikace vytvoří PDF protokol o výsledku měření, který je archivován ve stávajícím DMS. Jedná se o čistě webovou responsivní aplikaci vystavenou na technologii HTML 5. Použitím tohoto konceptu je zajištěno, že nezávisle na zvoleném zobrazovacím zařízení, operačním systému či prohlížeči se aplikace bude chovat konzistentně a uživatelsky přívětivě. Mobilní výrobní aplikace usnadňuje administrativní úkony spojené s výrobním procesem, zajišťuje striktní dodržování výrobních postupů a standardizaci v jejich zdokumentování.

Obrázek 2: PDF protokol s výsledky měření

Řešení společnosti IXTENT usnadnilo společnosti EvoBus ČR přístup k informacím potřebným pro řízení výroby a umožnilo zabezpečené a automatizované zpracování a archivaci elektronických dokumentů. Řešení správy, tvorby a distribuce výkazů a reportů umožňuje sledovat všechny důležité výkonnostní ukazatele a pomáhá zajistit, aby všechny potřebné informace byly v pravém okamžiku dostupné správným pracovníkům.

Mezi naše spokojené klienty patří:

Škoda auto, BOSCH, Danfoss, TPCA, Hyundai…a další.

Ještě váháte?
Kontaktujte nás pro více informací, modelovou nabídku či reference z Vašeho oboru!
A získejte tak svoji konkurenční výhodu…