Strategické cíle

Externím cílem společnosti IXTENT

je být spolehlivým, stabilním a kompetentním partnerem. Umožnit svým zákazníkům stát se bezpapírovou společností nebo se tomuto stavu alespoň co nejvíce přiblížit. Prostřednictvím špičkových řešení a kvalifikovaného servisu zefektivnit a zkvalitnit podnikové procesy, a tím posílit jejich konkurenceschopnost. Pro dosažení vytýčených cílů přitom použít nástrojů procesního managementu, ECM a DMS.

Interním cílem společnosti IXTENT

je pak zajištění vedoucí pozice v oblasti zpracování obchodních dokumentů na trzích Česká republika, Slovensko, na kterých má v současnosti majoritní tržní podíl. Součástí firemní strategie je rozšiřující se expanze v rámci celého regionu CEE.

Strategie společnosti:

Při realizaci projektů vždy dbáme na dodržování stanovených termínů, kvality a ceny.