Partneři

Naším dlouhodobým strategickým cílem je rozvíjet a rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb. Abychom splnili rozličná očekávání našich zákazníku, podílíme se na implementaci některých našich řešení společně s partnerskými společnostmi. Prostřednictvím partnerských společností zajišťujeme celoevropsky našim zákazníkům komplexnější využití poskytovaných služeb, spolupráci na bázi jednoho dodavatele a rychlejší a ucelenější kooperaci.