Certifikace a systém jakosti

Společnosti IXTENT s.r.o. a IXTENT Slovakia s.r.o. jsou certifikovanými společnostmi dle norem ČSN EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2011.

V roce 2011 byla zrealizována certifikace a recertifikace společností Intertek, certifikační autorita Tayllor & Cox.

ISO 9001:2015

Certifikát jakosti ISO 9001:2015 společnost obdržela 15 měsíců po zahájení činnosti. Tato certifikace zavazuje společnost provádět veškeré své činnosti a postupy standardizovaným způsobem v nejvyšší možné kvalitě. V letech 2009, 2011 a 2013 prošel IXTENT úspěšně recertifikačním auditem dle novelizované normy ISO 9001:2015.

Společnost IXTENT věnuje primární pozornost zejména jakosti realizovaných služeb a řešení, které lze shrnout do následujících bodů Strategie jakosti:

ISO 27001:2013

V rámci zvyšování kvality, jakosti a spokojenosti zákazníků společnosti IXTENT v roce 2010 úspěšně zavedla a v roce 2013 recertifikovala systém ISO 27001:2013. ISO/IEC 27001:2013 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnující zaměstnance, procesy. IT systém a strategii firmy. ISO 27001:2013 pomáhá identifikovat, řídit a minimalizovat hrozby zneužití důvěrných informací.

Mezi hlavní aspekty této normy patří:

ISO/IEC 20000-1:2011

Společnost po 6ti letech zkvalitňování interních procesů v oblasti ISO 9001 došla k závěru zavést certifikaci dle normy ISO/IEC 20000-1:2011, která mnohem lépe vystihuje instalační a implementační procesy, kterými se IXTENT zabývá. ISO/IEC 20000-1:2011 je mezinárodní standard zaměřený na společnosti orientující se v oblasti IT managementu.