Vyšla nová verze produktu IXTENT Smart Document Flow, co uživatelům přinese?

Smart Document Flow je bezkonkurenční produkt společnosti IXTENT, jenž funguje jako mezičlánek mezi DMS (systémem pro správu podnikového obsahu – OpenText Content Suite) a informačními vstupy. Rozhraní samotného DMS je pro řadu firem nedostatečné, proto společnost IXTENT vyvinula vlastní komponentu inspirovanou potřebami zákazníků. Smart Document Flow nabízí užitečné a široce konfigurovatelné nadstavbové funkce, které jsou mimo možnosti samotného DMS. A které to jsou?

Mezi přínosy SDF patří:
– určení pravidel výmazu dokumentů (GDPR);
– aplikace časového razítka na dokument (doložení původu dokumentu a jeho historie);
– elektronické podepisování dokumentů;
– VIRUS scan vstupních dokumentů;
– řízení struktury DMS a metadat dokumentů

S nejnovější verzí IXTENT Smart Document Flow (5.1.0) získáte:

  • existenci dvou nových rozhraní: jednoho pro .Net (Win) a druhého pro .Net Core (Win/Linux)
  • systém automatických migrací a možnost postupných migrací konfigurací (lepší dohledatelnost díky funkcionalitě „Action ID“ i pro migrace, možnost ruční migrace pro specifické účely)
  • možnost doplnění údajů o atributech z DMS
  • cachování dat z DMS
  • nezávislost nastavení na DMS prostředí
  • nový tag „documentation“ v konfiguraci pro psaní rozsáhlejší dokumentace (s podporou „markdown“ syntaxe)
  • možnost definovat příkladovou hodnotu v konfiguraci pro atributy
  • zdokonalení vývoje – novou základní pipeline pro vydání release, včetně více než 1100 testů pro zaručení bezchybnosti release.

Pro více informací o produktu SDF kontaktujte obchodní oddělení na e-mailu: sales@ixtent.com.

Obrázek: Schéma SDF