Vyšla nová verze produktu IXTENT Smart Document Flow, co uživatelům přinese?

Smart Document Flow je bezkonkurenční produkt společnosti IXTENT, jenž funguje jako mezičlánek mezi DMS (systémem pro správu podnikového obsahu – OpenText Content Suite) a informačními vstupy. Rozhraní samotného DMS je pro řadu firem nedostatečné, proto společnost IXTENT vyvinula vlastní komponentu inspirovanou potřebami zákazníků.

Smart Document Flow nabízí užitečné a široce konfigurovatelné nadstavbové funkce, které jsou mimo možnosti samotného DMS. A které to jsou?

Mezi přínosy SDF patří

 • určení pravidel výmazu dokumentů (GDPR);
 • aplikace časového razítka na dokument (doložení původu dokumentu a jeho historie);
 • elektronické podepisování dokumentů;
 • VIRUS scan vstupních dokumentů;
 • řízení struktury DMS a metadat dokumentů.

S nejnovější verzí IXTENT Smart Document Flow (5.3.4) získáte

 • výrazně rozšířené logování akcí – jak do souboru, tak i do databáze, mimo akcí SDF se mohou logovat i akce, které jdou do DMS;
 • možnost kryptování připojení do databáze (pro logování akcí);
 • možnost využití parametru UserLogin pro přepnutí použitého SDF uživatele na interního DMS uživatele;
 • funkci „DMS-access-management“ pro řízení přístupu do DMS z hlediska uživatelů zadaných na vstupu akce;
 • funkci „DMS-membership-service“ pro vyhledávání uživatelů v DMS (pro účely SDF a Add-Ins);
 • kešování uživatelů pro funkci „DMS-membership-service“ (možnost zjistit nejenom jméno souboru z verze dokumentu, ale také jeho hlavní název v DMS);

Verze 5.2.0. přinesla tato vylepšení

 • opravy a vylepšení v logování, např. SQL dotazů;
 • možnost nakonfigurovat akce přes archivní ID tak, že jsou mnohem rychlejší i na obrovských DMS řešeních;
 • možnost zjistit nejenom jméno souboru z verze dokumentu, ale také jeho hlavní název v DMS;

Pro více informací o produktu SDF kontaktujte obchodní oddělení na e-mailu: sales@ixtent.com.