Invoice Management Business Case
Zpracovali jsme pro Vás konkrétní business case z oblasti elektronického schvalování dodavatelských faktur v SAP, který jsme připravovali pro velkou českou firmu s objemem 550 tisíc faktur ročně.

Nechte se inspirovat, jak může softwarový nástroj skrze automatizaci nejrůznějších operací zefektivnit chod firmy, přinést úspory na personálních a jiných provozních nákladech, vnést pořádek a pravidla do firemních procesů, přinést mnoho konkurenčních výhod.

Vyžádejte si tento exkluzivní materiál s reálnými čísly, propočty a analýzami i Vy na e-mailu: marketing@ixtent.com