První a druhou příčku nového Forrester reportu ovládl Microsoft a OpenText, platformy první volby, které využíváme pro tvorbu osvědčených klientských řešení.

Co se píše v reportu?

• Microsoft  významně zrychlil své investice do cloudové obsahové platformy Microsoft 365, v rámci ní vylepšil možnosti spolupráce, komunikace a nástroje na dodržování předpisů. Je dominantní platformou pro obsah a spolupráci ve velkých podnicích, nadále vyplňuje mezery ve funkcionalitách, které dříve vyžadovaly nástroje třetích stran.

Microsoft zjednodušil využívání  produktu pro osoby, které nemají znalost v oblasti IT (např. Viva). Jeho snaha o správu znalostí a extrakci poznatků založenou na Artificial intelligence a Machine Learning je ambiciózní, rizikem jsou nevalné výsledky, pokud by klienti nepřijali určená metadata a informační architekturu.

Microsoft 365 má silné možnosti end-to-end spolupráce, včetně integrace s vlastními cloudovými nástroji pro vytváření obsahu a produktivity. Nyní má silný základ pro automatizovanou kategorizaci dokumentů pomocí AI a ML a nástroje pro znalostní grafy spuštěné jako Viva Topics a SharePoint Syntex.

Microsoft 365 má prostor pro zlepšení automatizace procesů a dalších služeb transakčního obsahu. Referenční zákazníci hlásí určitou nespokojenost s modelováním pracovního toku a ranou povahou funkcionalit zahrnujících umělou inteligenci. Rychlé tempo aktualizací funkcí může způsobit frustraci klientů, kteří systémy chtějí testovat a učit je, než je adoptují.

Zvolte Microsoft 365, když to vyžadují požadavky celopodniková investice do cloudové zkušenosti zaměstnanců a společného obsahu, je to kooperativní a komunikační platforma s odpovídajícími schopnostmi správy a dodržování předpisů zabudovanými do svých balíčků.

OpenText poskytuje komplexní sadu služeb obsahu s komplexním portfoliem. OpenText Extended ECM je stěžejní platforma pro organizaci firemních informací, která zajišťuje komplexní sadu obsahových služeb. Několik pokročilých nebo novějších funkcí však vyžaduje samostatné licencování a investice, jako je Magellan pro AI a AppWorks pro návrh a vývoj low-code. To může kupující mást.

Produktová strategie OpenTextu se silně zaměřuje na integraci základní produktivity zaměstnanců a podnikové aplikace. Jeho přechod na cloud byla víceletá cesta, nabízející kombinaci aplikací SaaS (software jako služba) spolu s veřejnými a soukromými možnosti nasazení v cloudu pro Extended ECM. Jeho nová generace cloudové nativní nabídky SaaS, Core, obsah postavený na jeho platformě OT2, byl spuštěn v dubnu 2021. Rozšířený ECM systém vyniká v základních obsahových službách, jako je správa záznamů, aplikace.

Zdroj: Forrester Wave ™: obsahové platformy, Q2 2021, 14. června 2021, © 2021 Forrester Research, Inc.