Společnost IXTENT dnes oznámila nasazení řešení pro řízení logistických procesů námořní přepravy pro společnost DB Schenker v České republice.

Řešení pro komplexní workflow podpory procesů oddělení námořní přepravy společnosti je postaveno na technologiích Microsoft Sharepoint a NINTEX Workflow. Jeho cílem je zrychlení a zefektivnění interních logistických a přepravních procesů společnosti a v konečném důsledku zvýšení spokojenosti zákazníků.

Jsme rádi, že si DB Schenker vybral pro realizaci toho řešení právě naši společnost,“ konstatoval Roman Knapp, senior account manager společnosti IXTENT. „Naše pozice byla jednodušší díky skutečnosti, že DB Schenker již déle než rok úspěšně využívá naše řešení konektoru datových schránek.“

Komplexní řešení workflow pro podporu procesů oddělení námořní přepravy vychází z obecných principů fungování sledování zásilek v tomto odvětví a lze ho do značné míry považovat za opakovatelné i pro jiné společností s podobným rozsahem činnosti.

Pro více informací kontaktujte:

Petr Němeček
Marketing Manager
+420 721 456 924
petr.nemecek@ixtent.com

DB Schenker

DB Schenker je jedním z předních světových poskytovatelů integrované logistiky a globálních spedičních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží mezi výrobními a obchodními subjekty prostřednictvím pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav. Kromě toho nabízí komplexní, plně integrovaná logistická řešení, která organizují celý dodavatelský řetězec od přeprav, přes skladování a distribuci až po řízení toku informací.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com