Cílení na publikum v organizačních zprávách služby SharePoint v Microsoft 365

Nově je možné zobrazit obsah konkrétním skupinám lidí. To umožňuje autorům stránek a majitelům stránek označovat stránky a příspěvky se skupinami Azure Active Directory (AAD) a filtrovat obsah v těchto webových částech lidem v těchto skupinách – zacílit na ně relevantním obsahem.

Účinek na webové stránky zákazníků a služby a produkty společnosti Microsoft v prohlížeči Chrome verze 80 (nebo novější).

Chrome ve výchozím nastavení mění způsob práce webů a souborů cookies. V rámci přípravy na tuto změnu společnost Microsoft aktualizovala sadu produktů Dynamics 365 a Power Platform. Toto je zdvořilostní upozornění, že weby, které používáte, jsou-li spuštěny v prohlížeči Chrome, nemusí fungovat, jakmile se do prohlížeče Chrome 80 uvolní, a měly by být testovány, aby se potvrdilo, zda jsou vyžadovány nějaké aktualizace.

Příprava na TLS 1.2 v Office 365 a Office 365 GCC

Aby Microsoft zákazníkům poskytl nejlepší šifrování ve své třídě, plánuje v červnu 2020 zajistit zabezpečení Transport Layer Security (TLS) verze 1.0 a 1.1 v Office 365 a Office 365 GCC.

Doporučuje se, aby všechny kombinace klient-server a prohlížeč-server používaly k udržení připojení ke službám Office 365 TLS 1.2 (nebo novější verzi). Pravděpodobně bude třeba aktualizace určité kombinace klient-server a prohlížeč-server.

Office 365 Video Retirement

Office 365 Video je služba, která bude nahrazena příjemcem Microsoft Stream. Microsoft zveřejnil plán migrace i s termíny ukončení služeb Video:

  • 1. 4. 2020 před iOS
  • 1. 3. 2021 před webovým portálem

Microsoft dal k dispozici i migrační nástroj.

POZNÁMKA: Počínaje 1. březnem 2020, pokud jste nevykonali žádnou akci nebo jste se rozhodli zpozdit migraci, společnost Microsoft automaticky převede váš videoobsah do Stream.

Windows 7 – Ukončení podpory a Office 365 ProPlus

Windows 7 je od 14. ledna 2020 mimo podporu.

Používání sady Office 365 ProPlus na starších nepodporovaných operačních systémech může v průběhu času způsobit problémy s výkonem a spolehlivostí. Pokud vaše organizace používá Office 365 ProPlus na zařízeních se systémem Windows 7, je důrazně doporučováno, aby organizace přesunuly tato zařízení do systému Windows 10.

Doporučujeme tedy, aby organizace migrovaly na Windows 10 nebo na podporovaný operační systém, aby nadále dostávaly nové aktualizace funkcí sady Office 365 ProPlus.