Česká a rakouská divize společnosti EvoBus zavedla elektronický systém zpracování stížností zákazníků, aby zefektivnila svoje služby v této oblasti vůči koncovým klientům a zároveň vyhověla blížícím se legislativním změnám z oblasti GDPR.

Implementace tzv. Claim Managementu v EvoBusu bylo velmi citlivé téma, jelikož přímo afektuje vztah společnosti se svými klienty. Vyžadovala tedy velké množství úprav na míru zákazníka, tak aby proces přesně odpovídal interním standardům. Výsledkem přizpůsobení již etablované DMS platformy OpenText Content Suite je uživatelsky přívětivá aplikace formulářového typu, která po rychlém zadání vstupních údajů funguje dále automatizovaně. Tento sofistikovaný program dokáže zaznamenávat každý krok uživatele ve vyřizování žádosti či stížnosti. Každá žádost je následně velmi podrobně auditována, výstupem systému je PDF report o celém průběhu (vy)řešení žádosti.

U závěrečné prezentace IXTENT řešení pro EvoBus byl přítomen i pan Wolfgang Gmeiner – CFO rakouského EvoBusu, jelikož český systém bude využívat také rakouská sesterská společnost. O výsledné podobě řešení se vyjádřil velmi kladně, dle jeho slov je výstup tohoto projektu přesně to, co od něj očekávali. Řešení má velký rozvojový potenciál, díky jeho modularitě EvoBus rozhodně nezůstane pouze u současného stavu.