Spoločnosť IXTENT koncom apríla 2011 ukončila vo Východoslovenské energetike a.s. projekt implementácie systémového nástroja Adlib Express na konverziu dokumentov do formátu PDF.

Riešenie bolo nasadené v rámci projektu implementácie systému pre správu interných noriem. Zákazník implementáciou získal sofistikovaný nástroj pre konverziu viac než 200 rôznych fromátov súborou do PDF, bez obmedzenia počtu konvertovaných dokumentov.

IXTENT Slovakia s.r.o. je dceřinou společností IXTENT s.r.o., která reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologí na trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexníjch dodávek řešení.