IXTENT oznámil ukončenie ďalšej etapy implementácie OpenText Vendor Invoice Management for SAP® Solutions (ďalej len VIM) v Mondi Štětí a.s.

Projekt implementácie VIM v rámci Mondi Group predstavuje globálnu implementáciu riešenia VIM v skupine Mondi. Cieľom je zvýšiť efektivitu spracovania dodávateľských faktúr naprieč pobočkami v rôznych krajinách automatizáciou procesov a automatizáciou úloh v týchto procesoch.

IXTENT bol do projektu prizvaný koncom roka 2013 ako lokálny certifikovaný partner spoločnosti OpenText pre VIM. Predmetom bola úprava globálneho riešenia tak, aby umožňovala spracovať faktúry aj v podmienkach špecifických pre Českú republiku. Na druhej strane, požiadavka je, aby sa jednalo stále o globálne riešenia a vykonané úpravy sa dali využiť aj v iných krajinách, kde nie je mena EUR.

Počas implementácie sa výrazne prejavila a využila výborná znalosť problematiky spracovania faktúr, skúsenosti získané na predošlých projektoch a hlboká technologická znalosť riešenia SAP a VIM.

Pre viac informácií kontaktujte:
Jozef Novota
Sales Manager
+421 905 668682
jozef.novota@ixtent.com

O Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí a.s. je předním výrobcem vysoce kvalitního pytlového a sulfátového balicího papíru, a významným evropským dodavatelem buničiny a papíru na výrobu obalů z vlnité lepenky.
Výroba buničiny započala v roce 1949 v areálu závodu pod názvem “Sepap”, který se brzy stal v odvětví známým pojmem. V následujících desetiletích se název závodu i vlastnictví několikrát změnily. V období po kupónové privatizaci zakoupila celý areál závodu skupina Frantschach Group se sídlem v Rakousku. Díky významným investicím zaměřeným na zvýšení kapacity a zlepšení kvality produktů vyrábí nyní společnost Mondi Štětí a.s. ročně více než 500.000 tun buničiny a papíru prvotřídní kvality, které se prodávají na všech kontinentech.

IXTENT Slovakia s.r.o.

IXTENT je popredný dodávateľ komplexných riešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) v strednej a východnej Európe. Naše riešenia prinášajú hodnotu veľkým aj stredne veľkým spoločnostiam zo sektoru finančného, telekomunikačného, energetického, štátneho, farmaceutického, logistického, petrochemického, ťažkého priemyslu ale i ďalších segmentov ekonomiky. Ako technologicky nezávislý implementačný partner s viac než desaťročnými skúsenosťami sa sústreďujeme na pomoc spoločnostiam maximalizovať návratnosť investícií vložených do zvolených technológií prostredníctvom vybudovania riešení, ktoré chránia znalosti organizácie obsiahnuté v dokumentoch, procesoch, digitálnych médiách, záznamoch, dátach a ďalšom podnikovom informačnom obsahu. Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránkach www.ixtent.com.