Konzultační společnost IXTENT® s.r.o. je pod záštitou Evropské komise zapojena do celoevropského projektu Chronious, který má za cíl posílit genetickou diagnostiku a prevenci v oblasti zdravotnictví.

Evropská komise (výkonný orgán Evropského společenství) schválila na konci roku 2007 nový projekt z oblasti zdravotnictví, jehož úkolem je výzkumná činnost v oblasti genové medicíny a prevence vzniku chorob. Projekt Chronious, s oficiálním názvem An Open, Ubiquitous and Adaptive Chronic Disease Management Platform for COPD and Renal Insufficency

Evropská komise (výkonný orgán Evropského společenství) schválila na konci roku 2007 nový projekt realizovaný v rámci sedméno rámcového programu. Úkolem celého projektu je vytvoření sofistikované, adaptativní a sensorově orientované platformy pro chronicky nemocné pacienty.

Do řešení se zapojilo 19 organizací – soukromých podniků, výzkumných organizací, univerzit a nemocnic z Itálie, Řecka, Rakouska, Kypru, Portugalska, Švýcarska, Německa, Slovinska, Velké Británie a České republiky. Společnost IXTENT s.r.o., specialista na Enterprise Content Management, byla přizvána k řešení serverové podpory projektu, sběru a zpracování biologických dat a procesních informací. Evropská komise očekává výsledky projektu v červnu 2011.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.