Společnost IXTENT se stala partnerem konference OpenText Innovation Tour, která se konala ve dnech 24. a 25. března 2015 v Mnichově. Innovation Tour je série konferencí pořádaná každoročně společností OpenText ve strategických městech po celém světě. Jejím cílem je informovat o technologických a strategických novinkách v oblasti řízení podnikových informací (Enterprise Information Management – EIM), jíž je OpenText světovým leaderem.

IXTENT je již od svého prvopočátku hlavním implementačním partnerem společnosti OpenText v České a Slovenské republice a dalších zemích regionu Střední a Východní Evropy. „Partnerská účast na této prestižní konferenci nám umožnila nejen představit širokou nabídku služeb společnosti IXTENT zákazníkům na německy mluvících trzích, ale také načerpat informace o nejnovějších trendech v oblasti Enterprise Information Managementu. Naším cílem je nabízet zákazníkům moderní řešení, které zefektivní jejich práci a umožní jim dosahovat lepších obchodních výsledků,“ říká Roman Knapp, obchodní ředitel společnosti IXTENT.

Hlavní myšlenkou letošní konference OpenText Innovation Tour je přechod k digitální společnosti. Dnešním světem hýbou mobilní technologie, sociální média, cloud computing atd. Důraz je kladen na snadný přístup a relevanci informací. Chtějí-li firmy být konkurenceschopné, musejí tomuto digitálnímu trendu přizpůsobit svoje podnikání a interní procesy. Informace se stává novým platidlem.

Některé prezentace publikované na Innovation Tour v Mnichově si můžete stáhnout zde (sekce sekce Download – Akce a webináře – OpenText Innovation Tour 2015).