IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, úspěšně absolvoval certifikační audit, který byl realizován auditory společnosti Det Norske Veritas Czech Republic s.r.o. Rozsahem certifikační činnosti byla implementace, vývoj, dodávání a servis SW produktů v oblasti DMS, ECM, OCR/ICR a Knowledge Managementu včetně potřebného vybavení a poradenských služeb.

Záměrem certifikačního auditu bylo přezkoumání dodržování koncepce a plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000, vymezeného rozsahu a odpovědnosti systému managementu jakosti ve společnosti IXTENT s.r.o. a ve všech dceřiných společnostech, stanovených na základě příručky jakosti. Společnost splňuje požadavky pro vystavení Certifikátu systému jakosti pod dohledem britského akreditačního orgánu.

Det Norske Veritas je jednou z nejvýznamějších světových společností poskytujících služby v oblasti hodnocení a řízení rizik. Služby DNV pokrývají oblast certifikace podle celé řady národních, mezinárodních a odvětvových standardů. DNV vydala ve světě přibližně 50 000 certifikátů.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trhu ČR a SR. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.