Společnost Stroje a mechanizmy, a.s. vznikla v roce 1996 vyčleněním z akciové společnosti Slovenské loděnice Komárno, výrobce říčních a námořních lodí. Společnost samostatně zabezpečuje obchodní činnost, technickou přípravu a výrobní proces. Jejím výrobním programem jsou komponenty pro stavební stroje, lodní mechanizmy, ocelová tělesa lodí či technologické kontejnery.

Řešení automatizace zpracování faktur pro nově optimalizované finanční procesy dodá IXTENT Slovakia s.r.o. – dceřinná společnost specializovaného dodavatele řešení ECM (Enterprise Content Management) firmy IXTENT, s využitím produktů Kofax, předním světovým výrobcem software pro automatizaci dokumentů pomocí technologie OCR/ICR.

Společnost IXTENT Slovakia dodá a naimplementovala pro Stroje a mechanizmy, a.s., OCR/ICR systém pro zpracování finančních dokumentů, který má výrazným způsobem zefektivnit a zrychlit administrativní činnost podniku. Řešení automatizuje příjem, vytěžování a následné zpracování finančních dokumentů v prostředí SAP ERP, včetně jejich digitalizace. Dodávka zahrnuje souhrnnou implementaci od analýzy přes kompletní přizpůsobení požadavkům zákazníka, dodávku vybraných hardwarových komponent a lokální podporu.

Pro více informací kontaktujte:
Petr Němeček
Marketing Manager
+420 721 456 924
petr.nemecek@ixtent.com

IXTENT Slovakia s.r.o. je dceřinou společností IXTENT s.r.o., která reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení