Společnost IXTENT, specialista na řešení ECM (Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě, poskytuje archivaci dat včetně časových razítek.

IXTENT s.r.o. zařadila na základě velkého zájmu klientů do své nabídky poskytovaných řešení nový modul k archivačnímu serveru, podporující funkci archivace a následnou správu dokumentů (skenovaných, elektronických) označených časovým razítkem nebo elektronickým podpisem.

IXTENT je připraven službu archivace s elektronickým podpisem či časovým razítkem implementovat všem potenciálním zákazníkům v České republice či zbytku Evropy včetně integrace do stávající IT infrastruktury.

Zatímco elektronický podpis je z principu vázán na konkrétní osobu/autoritu a slouží jako náhrada vlastnoručního podpisu, časové razítko ověřuje i obsah (autenticitu) dokumentu k danému okamžiku. Z pohledu legislativy, kdy je nahrazován standardní papírový dokument dokumentem elektronickým, je tedy podpora práce s časovým razítkem zcela zásadní.

Princip časového razítka je založen na digitálním podpisu, zaručeném zdroji času a tzv. hash funkci. Prvním krokem razítkování je vygenerování (hash funkce) jedinečného otisku (v podobě n-bitového řetězce) v návaznosti na obsah uvedeného dokumentu.

Tento n-bitový hash řetězec je zaslán autoritě poskytující časové razítkování (TSA). TSA doplní hash řetězec o časový údaj a další identifikátory. Z tohoto spojení je vygenerován „časový“ hash, který TSA digitálně podepíše svým privátním klíčem časové autority. Takto podepsanou sadu informací vrací TSA zpět jako časové razítko.

Jelikož je hash funkce jednosměrná, TSA není na základě výsledného řetězce schopna zpětně rekonstruovat obsah dokumentu. Tím je bezpečnost obsahu dokumentu zajištěna.