Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, začala realizovat ve společnosti HOPI s.r.o. projekt datové archivace SAP a Document Management systému na platformě IXOS/Open Text.

Řešení archivace dat pokrývá oblast archivace příchozích dokumentů, odchozích dokumentů, tiskových sestav a databáze.

Řešení archivace dat je jen úvodní etapou komplexního projektu archivace dat a systému pro správu a oběh dokumentů (DMS) pro SAP. Součástí této DMS fáze projektu je především implementace řešení pro skenování papírových dokumentů a jejich schvalování prostřednictvím elektronického oběhu v rámci systému SAP.

Předmětem činnosti společnosti HOPI s.r.o. jsou komplexní obchodní a logistické služby pro výrobní a obchodní subjekty. Společnost působí v České Republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com, nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.