Tentokrát jsme měli možnost obohatit naše znalosti a zkušenosti o novinky spojené s vydáním nové verze integrace produktu xECM for SAP SuccessFactors. HR procesy mohou být plně digitální.

Aktuální situace po celém světě, kde velké množství firem podle potřeby přepíná mezi prací v kanceláři a prací z domova, vytváří tlak na to, aby mnoho vnitropodnikových procesů přešlo co nejvíce do digitální podoby.

Digitalizace v oblasti HR

Potřeba digitalizace platí dvojnásob v prostředí personalistiky a řízení lidského kapitálu. Firmy jsou zvyklé veškeré dokumenty během náboru, v průběhu pracovního poměru až po jeho ukončení vést v papírové podobě. V lepším případě to pouze komplikuje rychlou a efektivní práci. V horším případě práci úplně znemožňuje. Trendem moderní doby je toto změnit!

Společnost OpenText tento typ procesu a centralizovanou správu dokumentů neustále vylepšuje v podobě svého produktu Extended ECM for SAP SuccessFactors (xECM for SAP SF).

Produkt xECM for SAP SF se skládá ze dvou hlavních částí:

  • Na jedné straně je společnost SAP se svou akvizicí SuccessFactors, která je cloudovým řešením pokrývajícím celý proces řízení lidského kapitálu.
  • Na straně druhé je společnost OpenText se svým Document Management Systeme (DMS).

Výsledkem je právě xECM for SAP SF, který si z obou komponent bere to nejlepší a vzájemnou integrací vytváří velmi robustní a komplexní řešení.

S jeho pomocí pak mají nejrůznější role v procesu personalistiky, jako například zaměstnanec nebo HR business partner, možnost pracovat s nestrukturovaným obsahem v osobních složkách zaměstnanců a využívat výhody obou komponent.

Co nového přináší xECM for SAP SF

Vzhledem k tomu, že je to přesně ten okruh záběru, který má společnost IXTENT zakódován ve své DNA, „vyslala“ na plánované školení společnosti OpenText několik svých zaměstnanců z řad SAP a OTEX týmu.

Třídenní školení proběhlo virtuální formou v polovině října 2021. Hlavní náplní bylo seznámit audienci s postupy potřebnými pro implementaci xECM for SAP SF.

Kurz začal představením OpenText Extended ECM Platform, robustní platformy integrací DMS systému s různými business aplikacemi, a dále pokračoval popisem mnoha vlastností a schopností, které konkrétně nabízí konektor pro SAP SuccessFactors.

Jednotlivé části implementace, jako jsou instalace, konfigurace a scénáře užití, byly pokryty praktickými příklady se snahou co nejvíce demonstrovat detaily v předpřipravených demo prostředích.

Školení bylo hlavně cíleno na konzultanty ze stran partnerů a zákazníků. Vedlejším cílem bylo připravit absolventy na certifikační zkoušku.

Celým školením provedl specialista společnosti OpenText s mnohaletou zkušeností s různými dokumentovými nebo informačními systémy a téměř 15letou praxí školitele, Alex Csirik.

Jelikož má společnost IXTENT mnohé zkušenosti jak s DMS systémem od OpenTextu, tak i s platformou Extended ECM a konektorem pro SAP SuccessFactors, bylo hlavní motivací školení nasát detailní informace o novinkách spojených s vydáním nové verze integrace. Vedle toho, školení pomohlo k rozšíření know-how o tomto produktu do širšího týmu konzultantů IXTENT.