Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, úspěšne ukončila projekt Historického archivu v Plzeňském Prazdroji.

Plzeňský Prazdroj, a.s. je vedoucí pivovarnickou společností ve střední a východní Evropě, největším českým exportérem piva do téměř 50 zemí celého světa a současně členem mezinárodní skupiny SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti.

Cílem projektu bylo pokrýt uživatelské požadavky na správu historického archivu za pomoci nasazení nástroje celkově zjednodušujícího práci s archiváliemi a současně s tím využít fotogalerii a zabezpečit publikaci digitalizovaných částí archivu – Image gallery, pro účely marketingu.

Výsledkem projektu byla úspěšná integrace IXOS archivu, jako centrálniho úložište s Janus SW, který poskytuje uživateli bohatou škálu funkcí a zároveň integrace Image gallery do standardního prostředí SAP portálu a archivu IXOS.

Výhodou provedení integrace na řešení IXOS je především minimalizace nákladů na provoz a zakoupení dalšího HW a dalších aplikací.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com, nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trzích ve střední a východní Europě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.