Společnost Gartner® již pátým rokem po sobě ocenila společnost Microsoft jako lídra ve studii Gartner® Magic Quadrant™ věnované platformám obsahových služeb za rok 2021.

Společnost Microsoft se umístila nejvýše v hodnocení fungování.

MagicQuadrant for Content Services Platforms

Společnost Gartner ve své studii uvádí základní, volitelné a zásadní funkce platforem obsahových služeb.

Po podrobném popisu zásadních funkcí společnost Gartner dále uvádí, že „Z těchto klíčových funkcí zaznamenala v posledních několika letech největší nárůst významu poslední z nich – nasazení PaaS/SaaS.“

Zdroj: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/blog/2022/03/10/microsoft-recognized-as-a-leader-in-the-2021-gartner-magic-quadrant-for-content-services-platforms/