Společnost IXTENT s.r.o., přední dodavatel komplexních řešení ECM a partner společnosti Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), která je poskytovatelem software a řešení pro správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management – ECM), oznamuje, že agentura pro technologický průzkum a poradenství Gartner, Inc. (NYSE: IT), zařadila v rámci hodnocení Magic Quadrant for Enterprise Content Management pro rok 2007 Open Text do skupiny lídrů.

Magické kvadranty agentury Gartner představují grafická znázornění pohledu agentury na výkonnost prodejce v určitém segmentu trhu, jenž vychází z vize prodejce a schopnosti její realizace. V letošní zprávě definuje Gartner lídry následovně: „Lídři mají nejvyšší kombinované skóre za jejich schopnost realizace a úplnost jejich vize. V současnosti prosperují a jsou s jasně stanovenou vizí připraveni na budoucnost. V souvislosti se správou obsahu mají lídři silné partnery v oblasti kanálů, působí ve více regionech, vykazují stabilní finanční výkonnost a poskytují širokou podporu platforem a dobrou zákaznickou podporu.

„Rozsáhlou spoluprací s našimi zákazníky po celém světě i nadále dodáváme na trh řešení, která pokrývají komplexnosti správy a využívání obsahu napříč podnikem,“ řekl Kirk Roberts, prezident divize Livelink ECM společnosti Open Text. „ Těší nás, že jsme se umístili v Magickém kvadrantu ECM agentury Gartner pro rok 2007. Náš na zákazníka soustředěný a trhem řízený přístup k vizi a směrování produktů nám umožňuje efektivně pokrývat potřeby našich zákazníků.“

Hodnocení a stanovení pozice společností Gartner, vypracovaného kolektivem pod vedením Karen Shegdy, přichází v době, kdy Open Text pokračuje v rozsáhlých krocích v oblasti své strategie provedených během posledního roku a využívá svého jedinečného postavení v odvětví. Před rokem získala společnost Open Text firmu Hummingbird s cílem rozšířit svoji působnost na globálních trzích a rovněž prohloubila strategické svazky s hlavními partnery, jako jsou SAP a Microsoft:

  • Open Text přišel jako první na trh s novými aplikacemi ECM, které rozšiřují produkty Microsoft včetně správy a archivace záznamů pro Microsoft Office SharePoint Server 2007 a aplikace pro vertikální trhy, jako jsou přírodní vědy a právní služby.
  • Na začátku tohoto roku oznámil SAP, že bude prodávat funkcionalitu ECM od společnosti Open Text, díky čemuž se Open Text stal jediným hráčem na trhu s takovou smlouvou. Tyto dvě společnosti rovněž oznámily své plány poskytovat řešení správy záznamů pro aplikace SAP na trhu řešení pro veřejnou správu. Open Text zaujímá vedoucí pozici na trhu řešení pro správu a archivaci dokumentů pro aplikace SAP a řešení od této firmy jsou používána na více než 2 500 lokalitách zákazníků SAP po celém světě.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.