Fuse Management Central je centralizovaná webová konzole pro správu SW platforem OpenText Content Suite nebo OpenText Extended ECM nebo Archive Center, která poskytuje uživatelsky přívětivou, profesionální administraci výše zmiňovaných systémů. Poskytuje komplexní správu, monitorování a analýzu v reálném čase.

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se zjednodušeným nasazením mohou nyní správci systému OpenText analyzovat systém a provádět či plánovat preventivní nebo opravné zásahy.

Benefity, které FUSE přináší

Snížení provozních nákladů ve srovnání s jinými řešeními pro monitorování, kdy správci mohou jednat (spravovat) i na základě zpětné vazby z monitorování.

Svižnost správy, vzhledem k tomu, že správci mohou jednoduše zapojit a spravovat své systémy na základě proaktivního monitorování, čímž se vyhnou kritickému snížení výkonu.

Časová efektivita a kratší doba učení v centralizovaném webovém a uživatelsky přívětivém řešení s jednorázovými, hromadnými nebo plánovanými operacemi se systémem.

Rychlejší analýza, detekce a eliminace úzkých hrdel systému.

Proč FUSE Management Central?

Co řeší Fuse Management Central?

Zvýšení efektivity

 • Centralizovaný 360° monitoring a správa infrastruktury sady Content Suite.
 • Snížení potřeby učit se administraci.
 • Rychlý start pro nové členy týmu.
 • Pomoc s přesným určením dřívějších problémů díky proniknutí do jejich detailů.
 • Použití rychlých akcí na komponenty.
 • Deaktivace všech protokolů pro zvýšení výkonu a zamezení zbytečné spotřeby místa na disku.

Snížení MTTI* a MTTR**

 • Sledujte stav všech hlášení a jasně pochopte, které komponenty selhávají.
 • Podrobné informace o hlášení, díky nimž lze rychle identifikovat jeho zdroj.
 • Vedení správců k přesnému určení příčin hlášení tím, že označí, která komponenta hlášení vyvolává.
 • Bez nutnosti analyzovat soubory protokolu, abyste pochopili stav systému nebo našli „tiché“ problémy.

*Mean Time to Identify
**Mean Time to Resolve

Snížení rizika

 • Zajistěte a proveďte konfigurace systému
 • Zamezte narušení přístupu a/nebo přístupu k informacím o aplikačních zdrojích, jako například File System, Remote Desktop,…
 • Není potřeba uživatelský účet sady Content Suite s právy správce.
 • Správci systému nemusí mít přístup k žádnému obsahu.

Informujte se více o této inovativní a moderní platformě. Kontaktujte náš tým na e-mail adrese: sales@ixtent.com.