Společnost EvoBus Česká republika je zákazníkem společnosti IXTENT již od roku 2012. Díky digitalizaci velké části agendy na vybraných výrobních úsecích, souvisejícími s životním cyklem konkrétních obchodních artiklů (v tomto případě autobusů), kterou zajistila společnost IXTENT, patří EvoBus Česká republika mezi organizace vítající digitální věk.

EvoBus je evropskou pobočkou koncernu Daimler AG. Se svými značkami Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus a BusStore zajišťuje celé spektrum služeb na evropském trhu s autobusy. Coby součást divize Daimler Buses je největším evropským výrobcem autobusů a jedním z největších producentů na celém světě. Ještě do loňského roku byla veškerá dokumentace o vyráběných a následně prodávaných vozidlech této společnosti vedena v papírové podobě. To se změnilo díky společnosti IXTENT.

Cílem projektu, který se uskutečnil v roce 2016 během dvou měsíců, byla realizace autonomního řešení pro organizaci vozidlové dokumentace v existujícím systému na správu dokumentů (DMS) a automatický import veškeré existující i nově generované dokumentace bez dodatečných nákladů v budoucnu. Bylo tak vytvořeno strukturované prostředí, kam jsou automaticky ukládány například protokoly z výroby, obchodní i technické informace, faktury či předávací protokoly. Do DMS je postupně skenována a importována veškerá i historická dokumentace, která byla pouze v papírové podobě. Byla zároveň provedena částečná likvidace papírového archivu, který byl naskenován. Proces je takto nastaven i do budoucna, pro složky v budoucnu vyrobených či prodaných vozidel.

Využita byla existující platforma (OpenText Content Suite), a na jejichž základech byla vytvořena nová agenda, která se přizpůsobila požadavkům uživatelů na strukturu dokumentů a jednotlivé procesy. Díky této agendě je kromě jiného zajištěna maximální přehlednost všech fází v rámci cyklu fyzického „života“ vozového parku EvoBusu, což zvyšuje nejenom interně přehlednost a dohledatelnost, ale i minimalizuje rizika vyplývající ze smluvních závazků vůči protistranám společnosti EvoBus.

Společnost IXTENT zajišťuje EvoBusu nadále softwarovou a aplikační podporu implementovaných řešení.

Pro více informací kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Hedvika Šebková
Jankovcova 1595/14
Praha 7
E-mail: hedvika.sebkova@ixtent.com