Cílem projektu pro železničního dopravce byla kompletní agenda dodavatelských faktur – jak elektronizace příjmu, tak jejich oběh ve firmě, rovněž bylo nutné splnit všechny požadavky, které ukládá česká i evropská legislativa. V neposlední řadě bylo třeba najít nejvhodnější platformu, která umožňovala bezproblémové vnoření nových funkcionalit do SAPu a ERP systému používaného klientem.

Projekt zahrnoval tyto oblasti:

 • příjem elektronických faktur e-mailem, datovou schránkou či přímou elektronickou výměnou dokladů;
 • převod papírových faktur do elektronické podoby;
 • vytěžení údajů z faktury;
 • ukládání podepsaných elektronických faktur do datového úložiště DMS;
 • dostupnost skenu faktury přímo z účetnictví;
 • zabezpečení elektronického oběhu faktur mezi jednotlivými stupni ověřovatelů a schvalovatelů až k účetní včetně komunikace mezi uživateli;
 • předání informací z vytěžených faktur pro plánování cash flow.

Řešení IXTENT

 • Implementaci modulu SAP Vendor Invoice Management (OpenText);
 • Úpravy modulů finančního účetnictví a skladového hospodářství včetně logistiky,
 • Úpravy SAP Content serveru pro použití jako (SAP) Document Management Systému,
 • Úpravy ve workflow SAP,
 • Rozšíření o komponentu optického rozpoznávání znaků (Invoice Capture Center (ICC) od OpenTextu),
 • Rozšíření o Document Pipeline (OpenText) – nástroj pro práci s dokumenty (konverze, podepisování, archivace, atd.).

Schéma řešení:

Jak to funguje v SAPu?

Příchozí papírové faktury jsou na vstupu skenovány. Poté jsou společně s fakturami přijatými jako přílohy emailových a datových zpráv nebo EDI archivovány do úložiště SAP Content Server a označeny unikátním 30místným identifikátorem.

Následně jsou odeslány do SAP VIM, kde jsou označeny 12místným číslem pro zpracování (DP – Document Processing number). Vytěžení údajů z faktur probíhá po odeslání do ICC, kde jsou extrahována data jako číslo dodavatele, adresa, měna, datum vystavení, DUZP a další. Doklad je po zpracování vrácen zpět do SAP VIM.

Následuje validace vytěžených dat proti obrázku faktury a pak zpracování výjimek (kontrolující nesoulad v datech či chybějící data).

Jednou z posledních částí procesu je i komplexní schvalování faktury. Jakmile jsou všechny náležitosti splněny, je doklad zaúčtován v odpovídající standardní SAP transakci.

Přínos řešení

 • Úspora až 50 % interních nákladů na lidské zdroje (díky automatizaci a robotizaci procesu je možné zaměstnance převést na kvalifikovanější práci; přičemž návratnost investice je velmi rychlá (cca do 12-14 měsíců).
 • Minimalizaci rizika lidské chyby (při přepisování dat).
 • Zrychlení a zefektivnění celého procesu oběhu dokumentů.