V rámci dlouhodobého partnerství s kanadskou společností OpenText se společnost IXTENT zúčastnila Dnů Kanady v Ostravě.

Dny Kanady v Moravskoslezském kraji se konaly v rámci oslav 150. výročí vzniku kanadského státu. Slavnostní zahájení akce proběhlo v Hotelu Imperial dne 20. 11. s Její Excelencí Barbarou C. Richardson. Společenského setkání se dále účastnili představitelé hostitelských měst Moravskoslezského kraje a partneři či podporovatelé této události.

Druhý den akce pokračoval obchodně-podnikatelským a investičním fórem v aule Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Olomouci. V obchodní části měly jednotlivé firmy možnost prezentace jako vystavovatelé u stánku či přispět svou přednáškou. V rámci bloku přednášek zaznělo představení společnosti IXTENT, která je na českém trhu jediným partnerem OpenTextu na úrovni GOLD. Dále se prezentovala Hospodářská komora moravskoslezského kraje, Okresní hospodářská komora Opavy, Czechinvest, Czechtrade a další.

V rámci investičního fóra vystoupila s přednáškou paní velvyslankyně Kanady – Barbara C. Richardson, prezident Kanadské obchodní komory v ČR, obchodní rada Velvyslanectví Kanady v ČR, obchodní poradkyně Velvyslanectví Kanady v ČR a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Společnost IXTENT využila této výjimečné příležitosti k neformálnímu setkání se zástupci ambasády, k navázání obchodní spolupráce se zástupci zúčastněných firem a v neposlední řadě k získání potenciálních zaměstnanců z řad studentů technických oborů.