Schvalujete a podepisujete ve firmě velké množství dokumentů? Podepisují Vám papírové dokumenty Vaši klienti či zaměstnanci? Máme pro Vás řešení na několika úrovních zabezpečení dle Vašich potřeb a legislativních požadavků.

V každé společnosti je na denní bázi schvalováno a podepisováno velké množství dokumentů. Ať už papírové dokumenty podepisují klienti/zákazníci, obchodní partneři či zaměstnanci nebo vystavuje (či přijímá) elektronické faktury či objednávky firma svým odběratelům, potřebuje je mít lege artis.

Potřebuje-li subjekt využívat zabezpečenou komunikaci uvnitř i vně firmy – směrem ke státním institucím (OR, FÚ, OSSZ), bankám či dodavatelům nebo je žádoucí dát dokumentům punc důvěryhodnosti/zaručit jejich příjemcům jejich nezměněnou formu, máme pro něj řešení na několika úrovních zabezpečení dle konkrétních potřeb a legislativních požadavků – biometrické podepisování (zachycující autentický způsob psaní autora) či elektronické ověřené podpisy a pečetě. Elektronické podpisy mají stejnou váhu jako osobní notářsky ověřené podpisy, odpovídají požadavkům evropské legislativy eIDAS a českému právu. Vzdálené formy podepisování skýtají úsporu času a peněz, eliminaci cestování…

Podepsané elektronické dokumenty jsou následně ukládány do dlouhodobého důvěryhodného archivu, kde jsou bezpečně uloženy po x let ve stejném nezměněném stavu (zajištěné pečetí/certifikátem), archiv dokáže po uplynutí doby platnosti certifikátu automaticky pečeť obnovit, rovněž hlídá skartační lhůty.

Chcete se dozvědět více? Rádi s Vámi prodiskutujeme optimální řešení pro Vaši společnost, ozvěte se nám.