Ve dnech 24.-28.4.2023 se konaly tři inovační summity OpenTextu, a to v Mnichově, Paříži a v Londýně. Jako každý rok zde vystoupili odborníci na správu obsahu. IXTENT se zúčastnil summitů v Mnichově a v Londýně.

Summit v Mnichově se konal ve dnech 24. a 25.4.2023. Nosným tématem bylo představení nových způsobů pro využívání správy informací a zamyšlení nad úvahami, jakým způsobem to ovlivní optimalizaci práce a spolupráci v daných odvětvích.

Projev zde měl jak generální a zároveň technický ředitel OpenTextu Mark J. Barrenechea, tak produktový ředitel Muhi Majzoub. Nejzajímavějším řečníkem byl Dr. Steven Boyes z National Geographic.

Myšlenky, které rezonovaly napříč všemi prezentacemi v Mnichově:

 • Data is new oil
 • Standardní cloudifikace, ale zároveň přetrvávající on-prem řešení u některých zákazníků a odvětví, protože by zde cloud nemusel být smysluplný
 • ChatGPT a AI jako nové buzzwords a moderní téma

Byl také představen projekt Titanium X (nebo OpenText CE 2025!), který vystihují následující charakteristiky:

 • Sjednocení funkcionalit variant produktů on-prem vs. cloud
 • Všechny cloudy získají velké jazykové modely (LLM), identitu a správu přístupu k identitám
 • Zavedení cloudu XDR (zabezpečení)
 • Distribuované databáze
 • Testování bez kódu
 • Začlenění LLM do cloudů OpenTextu

Mezi priority projektu Titanium X se řadí:

 • Nové možnosti správy informací
 • Nové cloudy pro správu informací – Developer Cloud, IoT cloud, XDR Cloud
 • Micro Focus Full Cloud – Off cloud, private, public/SaaS, API

Summit byl přínosný nejen kvůli sdílení nových poznatků a informací, ale posloužil také k navázání nových kontaktů a k upevňování těch stávajících. Neformální atmosféru dotvářely velice zajímavé prostory Motorworldu, kde se mnichovský summit konal.