Významný poskytovatel telekomunikačních a informačních služeb, ČD-Telematika a.s., zvolil pro zpracování dodavatelských faktur v logistickém modulu systému SAP R/3 řešení společnosti IXTENT®.

ČD-Telematika a.s. se rozhodla vyřešit finanční a logistickou likvidaci dodavatelských faktur v MM modulu SAP R/3, který byl implementován ve vlastní režii společnosti ČD-Telematika. Požadavky na zpracování dodavatelských faktur naplnilo customizované řešení společnosti IXTENT, předního specialisty na technologie Enterprise Content Management na českém a slovenském trhu. Implementace nového řešení nabídla propojení pracovišť logistiky a financí kroky elektronického schvalovacího workflow. Příchozí daňový doklad postupuje organizací v digitalizované podobě k oprávněnému schvalovateli, který je průběžně informován o aktuálním stavu notifikacemi do e-mailového klienta. Schvalovatel má současně možnost sledovat historii workflow, volit priority a určit svoji zastupitelnost. Součástí dodávky řešení je bezpečná archivace všech účetních a s nimi souvisejících dokladů v elektronické podobě. Na archivované doklady je možné znovu nahlížet přímo v prostředí systému SAP R/3. Likvidace faktur se tak stává plynulým a kontrolovatelným procesem, který odpovídá jak požadavkům finančního auditu, tak tlaku trhu. Implementace trvala od konceptu po nasazení do pilotního provozu dva měsíce.

Pro více informací kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

ČD-Telematika a.s. je stabilní společnost poskytující širokou škálu produktů a služeb z oblasti telekomunikací, informatiky a telematiky se smluvně garantovanými parametry. K poskytování služeb využívá druhou největší ICT infrastrukturu v ČR, centrální úložiště dat, serverové farmy, vývojová, servisní a další specializovaná pracoviště. V nabídce akciové společnosti ČD-Telematika je kompletní portfolio internetových, datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí a garantovanou kvalitou (SLA). ČD-Telematika má své klienty v různých segmentech trhu od velkých korporací až po veřejnou správu.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České a Slovenské republice, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.