1. 4. 2018 zorganizovala společnost IXTENT ve spolupráci s Kanceláří velvyslanectví Kanady a Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Business snídani na téma GDPR – ochrana dokumentů a informací v nich.

Úvodní slovo patřilo obchodnímu poradci – panu Haruštiakovi z Kanceláře velvyslanectví Kanady a panu Ing. Jurajovi Majtánovi z Bratislavské regionální komory Slovenské obchodní a průmyslové komory. Po přivítání účastníků následovala právnická přednáška na téma GDPR, kterou přednesl JUDr. Tomáš Nielsen z advokátní společnosti Nielsen Meinl.

Po zodpovězení dotazů pokračoval program hodinovou prezentací společnosti IXTENT na téma ochrany dokumentů a informací uložených v nich nástroji Enterprise Content Management z pohledu GDPR. Osobní údaje se nacházejí v mnohých dokumentech, které si zaměstnanci firmy vyměňují se zákazníky, dodavateli a partnery firmy. Jak se o vytváření, ukládání, přesun a skartaci dokumentů starat, aby byly splněny požadavky legislativy, poradili účastníkům snídaně account manažeři společnosti IXTENT. Posluchače rovněž seznámili s tím, jak pomocí technických prostředků mohou ochránit citlivé údaje v dokumentech, jak sledovat kdo a kdy co viděl, jak zobrazit relevantní data jen tomu zaměstnanci, který je může vidět, druhému zobrazit dokument bez nich a mnoho dalšího relevantního pro téma GDPR.

Business snídaně se zúčastnilo 40 hostů, kapacita prostor byla beznadějně vyčerpána, mnozí zájemci museli být bohužel odmítnuti, z tohoto důvodu pro vás připravujeme další workshop na obdobné téma. Hostům děkujeme za účast a těšíme se na shledanou na další z akcí společnosti IXTENT.