Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, začala ve společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) prostřednictvím technologie Livelink od společnosti Open Text realizovat řešení pro archivaci dokumentů ze systému SAP.

Cílem řešení je zajistit archivaci všech vybraných dokumentů generovaných ze Zákaznického informačního systému SPP, zachovat přesný obraz tištěného dokumentu, ukládat jej v datové podobě pro pozdější zobrazení či znovu vytištění. Přenesením relevantních informací do zvolené SAP tabulky je zajištěno zobrazení archivovaného dokumentu přímo z prostředí SAP.

Generování dokumentů zahrnuje jak interní, tak externí hromadný tisk dokumentů, které budou distribuované jednotlivým zákazníkům SPP.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. je hlavním dodavatelem a distributorem zemního plynu pro odběratele ve Slovenské republice a vlastníkem tranzitního plynovodu, který je součástí mezinárodní plynárenské sítě. Dopravní systém mezinárodní přepravy zemního plynu je propojen s hlavními evropskými dopravními systémy a SPP jako největší přepravce zemního plynu v EU tak poskytuje službu významným plynárenským společnostem.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS/Open Text na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.