Konzultační společnost IXTENT®, specialista na řešení ECM (Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě, je doporučena korporací Open Text a společností SAP Slovensko s.r.o. jako jeden z partnerů při konverzi na euro pro archivaci historických dat ze systému SAP.

Již 1. ledna 2009 se pro Slovensko stane euro národní měnou a bude se používat ve veškerém bezhotovostním i hotovostním styku. Společnost SAP Slovensko s.r.o. reaguje na tento vývoj a poskytuje svým slovenským klientům podporu při konverzi lokální měny v rámci služby System Landscape Optimization (SLO). Tento projekt mj. doporučuje stávajícím zákazníkům nezbytné kroky pro úspěšnou konverzi systému SAP na euro, k nimž v první fázi především patří bezpečná archivace historických dat v národní měně. V uplynulých letech se tento postup potvrdil v mnoha evropských zemích.

Pro zmírnění dopadů měnových změn na informační systémy a dodržení shody s legislativou poskytuje společnost IXTENT Slovakia s.r.o. řešení archivace dat z podnikového systému SAP. Součástí řešení je i speciální nástroj pro analýzu databáze SAP, který významně usnadní rozhodování ve fázi přípravy projektu resp. zúží rozsah archivace pouze na relevantní data. IXTENT je certifikovaným specialistou na oblast správy dokumentů a dat vč. archivačních systémů. Pro řešení přitom využívá nástroje Open Text (dříve též IXOS) oficiálně podporované společností SAP.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT Slovakia s.r.o.

IXTENT s.r.o., resp. dceřiná společnost IXTENT Slovakia s.r.o., reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.