Legislativní revoluce v zacházení s informačním obsahem

Od 25. 5. 2018 bude platit nová legislativa EU, která výrazně zvýší požadavky na ochranu osobních dat občanů a povinnosti institucí a firem tato data chránit. Tyto důležité změny v celoevropské legislativě (nařízení GDPR – General Data Protection Regulation) se významnou měrou dotknou i práce s dokumenty a ochrany informací v nich obsažených.

Z pohledu legislativy se nadále také vyvíjí celkové postavení elektronických dokumentů a jejich důvěryhodnosti v právním jednání (nařízení eIDAS - electronic IDentification And trust Services for electronic transactions). Nabízíme Vám proto možnost zjistit, jak jsou naše technologie na tyto významné změny připraveny, a ujistěte se, že pomocí jejich aplikace se mimo jiné dokážete vyhnout riziku likvidačních pokut, hrozících při nesplnění povinností vyplývajících z těchto nejnovějších nařízení EU.

Včas se připravte na GDPR, a to alespoň v míře nezbytně nutné…

Online webinář bude veden v českém  jazyce a proběhne 12. září 2017 od 13.30 do 14.30 hodin.

Přihlášení na akci

*
*

Chcete získávat novinky?